Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Jeanine Klaver

Jeanine Klaver was bij Regioplan als projectleider en senior onderzoeker actief op de terreinen integratie & migratie en diversiteit & inclusie. Specifieke onderwerpen betroffen vraagstukken rondom de integratie van personen met een migrantenachtergrond op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, inburgering en taal, discriminatie en arbeids- en kennismigratie.