Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Onderzoek: veel steun voor doorgaan met jeugdzorg na 18 jaar

Een ruime meerderheid van de ondervraagden vindt dat jeugdzorg niet moet stoppen als de jongere in kwestie 18 jaar wordt. Dat blijkt uit het Zorg&Sociaalweb opiniepanel, dat in samenwerking met Regioplan tot stand is gekomen. In het onderzoek werd de geënquêteerden gevraagd naar hun mening ten aanzien van de Hervormingsagenda Jeugd.

Redactie Zorg&Sociaalweb 10 maart 2023

Nieuws

Uit de peiling blijkt dat een grote meerderheid (87 procent) het eens is met de stelling dat jeugdzorg niet moet stoppen op het moment dat de jongere 18 jaar wordt. Het overgrote gedeelte van de respondenten (64 procent) is het daar zelfs zéér meer eens. De in totaal 69 respondenten zijn werkzaam bij onder meer gemeenten en diverse zorg- en welzijnsorganisaties; van jeugdzorginstellingen tot ouderen- en gehandicaptenzorgaanbieders. 

Hervormingsagenda Jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd beoogt het opstellen van een set afspraken en maatregelen om te komen tot betere en tijdige jeugdhulp in een beheersbaar en duurzaam financieel stelsel. Gemeenten, zorgaanbieders, zorgprofessionals, cliëntorganisaties en het Rijk, maken langs zeven thema’s afspraken over de regulering, organisatie, inkoop en financiering van de jeugdzorg. Het is een proces dat oorspronkelijk op 1 januari 2022 zou zijn afgerond, maar nog steeds gaande is.

Partijen lijken elkaar op inhoud te vinden, schreef Niels Uenk, directeur en onderzoeker bij het Public Procurement Research Centre eerder in deze blog: “Gezien de Kamerbrief van staatssecretaris Van Ooijen én de stevige reactie van de VNG zijn er nog minstens twee hete hangijzers: 1) de financiële risico-verdeling tussen Rijk en gemeenten en 2) de specifieke afspraken over de inkoop en organisatie van de specialistische jeugdzorg op regionaal en landelijk niveau. Voor dat laatste is een wetsvoorstel in de maak. Dat uitgerekend deze twee punten hete hangijzers vormen, is in het licht van de voorgeschiedenis niet vreemd.”

Vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten

Een andere opvallende conclusie uit het onderzoek is dat de deelnemers aan het panel niet zoveel zien in vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten. Ruim 80 procent zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling dat het gewenste effect van samenwerken laag is, als er vrijblijvendheid is om samen te werken. Een zekere verplichting tot samenwerking, vooral waar het om het organiseren van specialistische jeugdhulp betreft, kan dus op steun van het panel rekenen.

Een heet hangijzer in de jeugdzorg is de marktwerking. De partijen die betrokken zijn bij de Hervormingsagenda Jeugd willen dat de inkoop eenvoudiger wordt, met minder administratieve lasten en dat de nadelige effecten van marktwerking worden beperkt. Overigens is hier wel enige ambivalentie zichtbaar. Veel respondenten willen minder administratieve lasten, maar niet per se een beperkt aantal jeugdzorgaanbieders. Dat laatste leeft met name bij betrokkenen uit de jeugdzorg zelf. Binnen gemeenten is er wel meer animo voor de beperking van het aantal jeugdzorgaanbieders.

Hervormingsagenda Jeugd

Het opstellen van een set afspraken en maatregelen, om te komen tot betere en tijdige jeugdhulp in een beheersbaar en duurzaam financieel stelsel. Dat is wat de Hervormingsagenda Jeugd beoogt te realiseren. Gemeenten, zorgaanbieders, zorgprofessionals, cliëntorganisaties en het Rijk maken langs zeven thema’s afspraken over de regulering, organisatie, inkoop en financiering van de jeugdzorg. Het is een proces dat oorspronkelijk op 1 januari 2022 zou zijn afgerond, maar nog steeds gaande is.

Wil je ook deelnemen aan het Zorg&Sociaalweb opiniepanel? Meld je hier  aan.

Benieuwd naar de eerdere resultaten? Lees:  Zorg&Sociaalweb opiniepanel: samenwerking eerste- en tweedelijnszorg en sociale basis nog in de kinderschoenen

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.