Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Het samenwerkingsplatform sociaal domein brengt meer rust, overzicht en continuïteit om de samenwerking tussen rijk, gemeenten en samenwerkingspartners binnen het sociaal domein te bevorderen. Zo wordt de lokale overheid versterkt en de uitvoeringskracht van gemeenten naar een nog hoger plan gebracht. Wanneer overheden hun krachten bundelen en versnippering van beleid voorkomen, wordt beter antwoord gegeven op complexe vraagstukken.

Functies van het samenwerkingsplatform

Er zijn 4 functies van het samenwerkingsplatform sociaal domein om haar ambities te realiseren.

  • Verbinden van gemeenten onderling en met (landelijke) partners
  • Kennis verzamelen, bundelen en ontsluiten
  • Vraaggericht adviseren aan gemeenten en landelijke partners
  • Uitvoering versterken met instrumenten, gesprekstafels en trainingen

Op het samenwerkingsplatform sociaal domein vinden de 345 gemeenten, het rijk en de samenwerkingspartners elkaar en gemeenten kunnen hun kennis uit de dagelijkse praktijk delen. Eén plek, waar de on- en de offline wereld met elkaar verbonden worden en waar alles over het sociaal domein is te vinden. Een team van regioadviseurs vormt de kern van het samenwerkingsplatform. In 6 werkgebieden gaan zij in gesprek met gemeenten en vormen in die regio het vaste aanspreekpunt.

Delen van best practises en procesbegeleiding bij gemeenten en samenwerkingspartners

De regioadviseurs hebben binnen het samenwerkingsplatform sociaal domein een verbindende rol tussen de verschillende functies van het platform (advies, harmonisatie, ontwarren en feedback/leren). Vanuit de 6 werkgebieden sluiten zij aan bij de vragen van gemeenten en samenwerkingspartners. De adviseurs leiden waar nodig door naar meer specifieke kennis en de mogelijkheid van maatwerk ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van het delen van best practices of procesbegeleiding bij (regionale) samenwerking.