Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0
Artikelnummer: 9789492952332 Categorieën: ,
Nederlands |
1 april 2020
 | 
0,0 rating
(0)
Wegwijs in de Wmo 2015

Wegwijs in de Wmo 2015 biedt juridische wegwijzers om ondersteuningsvragen van burgers die zich melden en een aanvraag om een maatwerkvoorziening doen op de juiste wijze te beoordelen. In vijf jaar heeft de Wmo 2015 veel jurisprudentie voortgebracht. De Centrale Raad van Beroep heeft getracht lijn te brengen in de vaak uiteenlopende uitleg en toepassing van de wet door gemeenten. Dat is veelal te wijten aan onjuiste wetstoepassing, mede door gebrekkige wetgeving, maar ook door onvoldoende onderzoek.

De Wmo 2015 heeft als doel om burgers te ondersteunen opdat zij zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. Dat kan nodig zijn als het hen zelf, met hulp van het sociaal netwerk of andere oplossingen niet lukt om zelfredzaam te zijn, deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer of om zich te kunnen handhaven in de samenleving. Gemeenten hebben een brede verantwoordelijkheid om daarvoor te zorgen. Het verstrekken van een maatwerkvoorziening vormt daarbij het sluitstuk.

Wegwijs in de Wmo gaat over de juridische kaders die (kunnen) gelden voor gemeentelijke regelgeving en beleid en de procedure van de melding tot en met de beslissing op de aanvraag. Een maatwerkvoorziening wordt in natura verstrekt maar kan ook bestaan uit een financiële tegemoetkoming. Daarnaast bestaat de keuzevrijheid om een toereikend persoonsgebonden budget te ontvangen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Gelet op het complementaire karakter van de Wmo 2015 gaat dit boek ook in op de vraag hoe het zit met de verhouding tot andere wetten. Toegekende aanspraken kunnen worden herzien of ingetrokken. De wet biedt verder slechts één mogelijkheid om over te gaan tot terugvordering. Zouden gemeenten deze gronden mogen uitbreiden? Dat is nog een open vraag. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de wetsgeschiedenis en de rechtspraak hierover.

Het boek is bestemd voor degene die zich, beroepshalve of op een andere manier, in juridische zin bezighoudt met de Wmo 2015. Het boek is ook geschikt als studiemateriaal of naslagwerk.

€59.95

Product delen

Specificaties
Docentexemplaar
Reviews

Specificaties

Uitgever Berghauser Pont Publishing
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Pagina's 105
Afmetingen 238 x 170 x 15
ISBN 9789492952332
Uitvoering Paperback

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.