Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0
Artikelnummer: 9789013165104 Categorie:
Nederlands |
21 juli 2021
 | 
0,0 rating
(0)
Ziekte & Zorg
Sociaal Memo

In dit Memo vind je de actuele wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland met betrekking tot ziekte en zorg. Of het nu gaat om Ziektewet of Wajong, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet of zorgtoeslag; elk kerngebied komt aan bod. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij diverse maatregelen die wegens de coronacrisis zijn genomen. De sociale zekerheid in Nederland wordt permanent aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen. Zo ook op de gebieden ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Denk aan de verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en de financiële gevolgen voor de zorgwetten van door de coronacrisis niet-verleende zorg. Wanneer je je beroepsmatig bezighoudt met (de inkomensgevolgen van) zieken, arbeidsongeschikten, arbeidsbeperkten, Wajonger#s en jeugdigen met jeugdhulpverlening, dan kan het een uitdaging zijn om deze dynamische wet- en regelgeving bij te houden. Sociaal Memo Ziekte en Zorg 2021 brengt alle belangrijke bepalingen uit de wet- en regelgeving op het gebied van ziekte en zorg samen in een compact en handzaam overzicht. Uiteraard volgens de kenmerkende Memo- structuur: je vindt per wet een compleet en puntsgewijs memo, gegroepeerd per onderwerp. Het gehele juridische terrein rondom ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg komt aan bod. Denk hierbij aan thema#s als wettelijke inkomensverzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en zorgtoeslag, maar ook de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en de Jeugdwet. Om bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst het memo regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. De inhoud van deze 2021-editie is compleet herzien naar de stand van zaken per 1 mei 2021. Uiteraard wordt hierbij niet voorbijgegaan aan de gevolgen van de coronacrisis. In het bijzonder komen aan de orde: harmonisatie van de Wajong aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket van de zorgpolis en de Wet langdurige zorg behoort, waaronder de tijdelijke uitbreiding van het basispakket met paramedische herstelzorg na ernstige Covid-19 financiële gevolgen voor de zorgwetten van door de coronacrisis niet- verleende zorg aanpassingen in regime wanbetalers zorgverzekering verzekerdenvertegenwoordiging zorgverzekeraars aanpassing vermogenstoets zorgtoeslag door aanpassingen in box 3 alle reguliere aanpassingen in normbedragen en percentages per 1 januari 2021 Deze uitgave vormt al sinds jaar en dag het ideale naslagwerk voor professionals in sociale zekerheid op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Zowel op het gebied van beleidsontwikkeling als -uitvoering.

€56.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever Wolters Kluwer
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Pagina's 476
Afmetingen 186 X 111 X 17
ISBN 9789013165104
Uitvoering Paperback