Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0
Kennismarkt Zorg en welzijn in de wijk

Kennismarkt Zorg&Sociaalweb

Zorg en Welzijn in de wijk

8 november 2022 | Hotel Postillion in Bunnik

Na een succesvolle eerste kennismarkt in 2020 die in het teken stond van zorg en welzijn 5 jaar na de decentralisatie, zoomen we tijdens deze tweede editie in op hoe zorg en welzijn nog meer decentraal vorm kan krijgen in de wijk, dichtbij de burger. Hoe kunnen we zorg en welzijn beter verbinden in de wijk en hoe kunnen gemeenten hier op sturen? Gelijkwaardig partnerschap lijkt het nieuwe toverwoord. Maar hoe ga je als gemeente om met het spanningsveld tussen opdrachtgever én gelijkwaardige partner in de wijk? Tijdens de kennismarkt staan we onder meer stil bij deze vragen en gaan diverse experts, vanuit welzijn, zorg en gemeente, met elkaar (en met jullie) in dialoog over nieuwe vormen van samenwerking in de wijk. In de middag kijken we breder dan de wijk met diverse workshops over actuele thema’s binnen het domein.

De kennismarkt bied je kennis, inspiratie en inzichten.

Voor wie

De kennismarkt is bestemd voor medewerkers werkzaam bij:

 • Gemeenten (o.a. beleidsmedewerkers, inkopers, contractmanagers, afdelingshoofden, directeuren en wethouders sociaal domein)
 • Zorg- en welzijnsaanbieders (o.a. beleidsmedewerkers, bestuurssecretarissen en bestuurders).

De Kennismarkt is tevens interessant voor alle ondersteunende organisaties in het domein, zoals adviesbureaus en advocatenkantoren.

Praktische informatie

 • Dinsdag 8 november 2022

 • 9:30 – 16.45, met inloop vanaf 9.00 uur

 • €295*,- excl. btw

 • Hotel Postillion| Bunnik

 

*Profiteer tot en met 31 augustus van maar liefst €100,- vroegboekkorting en betaal slechts €195,- (excl. btw) voor een ticket. Vul bij bestelling de kortingscode VROEGBOEK100 in om de korting toe te passen.

PROGRAMMA

9.00 – 9.30

Inloop met koffie en thee

9.30 – 9.40

Interactieve opening door de dagvoorzitter

Anke Siegers, Organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar

9.40 – 10.20

De beweging naar de wijk: hoe verbinden we zorg en welzijn én betrekken we burgers?

Anke Siegers, Organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar

10.20 – 11.05

Normaal in de buurt: betere zorg door datagestuurde keuzes

 • Is te voorspellen welke huishoudens zorg of andere ondersteuning nodig hebben?
 • Datagestuurde populatiebekostiging: hoe betaal je op buurtniveau voor benodigde zorg en welzijn?
 • Reken je niet rijk: beter inzicht in kosten en opbrengsten door realistisch (te) rekenen met opbrengsten, wat kan je beïnvloeden en wat niet?
 • Bijsturen van beleid, uitvoering en bekostiging op basis van verbanden tussen (beleids)interventie en effect.

Floris Lazrak, Partner bij AEPB Onderzoek en Advies

11.05 – 11.20

Koffie- en theepauze

11.20 – 12.05

Opdrachtgeverschap, burgerschap en partnerschap, moeten we het aanbesteden voorbij?

 • Het Almeerse model voor de sociale basis: de kracht, lessen en stappen vooruit
 • Hoe inwoners en hun organisaties in te zetten in dit model?
 • Partnerschap versus aanbesteding: een (valse) tegenstelling?
 • Zijn de norm voor opdrachtgeverschap en inkopen zonder EMVI toereikend?
 • Wat we kunnen leren van andere sectoren in het maatschappelijk domein
 • Alternatieven voor marktwerking en aanbesteding

Gea Vermeulen*, Concerndirecteur Sociale Stad en Participatie, Gemeente Almere

*Lezing op persoonlijke titel

12.05 – 12.45

Toekomstdialoog o.l.v. de dagvoorzitter: hoe moeten we zorg en welzijn in de wijk vormgeven?

12.45 – 13.45

Netwerklunch

13.45 – 14.15

GGZ in de wijk

14.15 – 15.15

Workshopronde 1 (keuze uit 4 workshops)

15.15 – 15.30

Koffie- en theepauze

15.30 – 16.30

Workshopronde 2 (keuze uit 4 workshops)

16.30 – 16.45

Wrap up door de dagvoorzitter

16.45 – 

Netwerkborrel

 

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Workshops

Workshopronde 1

Een sterke wijk: ruimte voor de gemeenschap

Henrike Klok & Kees-Jan van de Werfhorst, BMC

De school waar je naartoe gaat, het huis waar je woont en de buitenruimte waarin je ontspant zijn allemaal van grote invloed op je leven: het maakt uit waar je bent geboren voor de kansen die je hebt. Kansengelijkheid is uitgegroeid tot een gevleugelde term, die omarmd is door beleidsmakers. Maar hoe zorgen gemeenten en hun partners echt voor gelijke kansen? Wil je de wijk versterken, dan is een gerichte, integrale en langjarige wijkaanpak noodzakelijk. Beleidsmakers uit het fysieke en sociale domein kunnen samen zorgen voor een gebouwde omgeving die aansluit bij de kracht en behoeftes van gemeenschappen.

 • Verbinden van meerjarenprogramma’s fysieke ruimte met de sociale agenda van de wijk
 • De rol van wijkregie in het netwerk rondom de wijkopgave
 • Het betrekken van bewoners bij formuleren en uitvoeren van de wijkopgave

Echtscheidingsproblematiek en preventie voor gemeenten

Bastiaan Wallage, Van Benthem & Keulen & Marleen Ton, Gemeente Hollands Kroon

In de Regio Noord-Holland-Noord is gestart met een pilot met als doel om de instroom van jeugdigen in het gedwongen kader terug te dringen. In dat kader zijn diverse preventieve voorzieningen ingericht onder de naam van het ‘scheidingsplein’. Tijdens deze workshop vertellen Bastiaan Wallage en Marleen Ton (beiden lid van het projectteam) over de mogelijkheden om preventieve hulpverlening in te zetten op grond van de Jeugdwet, de pilot van de Regio Noord-Holland-Noord en de eerste ervaringen (en resultaten).

 • Mogelijkheden voor gemeenten om preventieve hulpverlening in te zetten
 • Echtscheidingsproblematiek en hulpverlening in het gedwongen kader
 • Pilot regio Noord-Holland-Noord met als doel de instroom in het gedwongen kader terug te dringen

Jeugdhulp in het onderwijs: hoe organiseer je dat?

Karel Piethaan, Key Groep

Jeugdhulp en onderwijs. Iedere gemeente is er wel op een manier mee bezig. Complexe vraagstukken, zowel juridisch (hoe verhoudt Wet passend onderwijs zich tot de Jeugdwet?), financieel (hoe verdelen we de kosten tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten?) als organisatorisch (wat is een passende ‘governance’?). Maar bovenal inhoudelijk. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen passende, tijdige en kwalitatief goede ondersteuning op school ontvangen?

In de workshop nemen we je mee in de verschillende vraagstukken en verkennen we gezamenlijk passende oplossingen voor jouw gemeente. We delen best practices en er is gelegenheid om jouw ervaring (waar ben je trots op of waar loop je tegen aan?) te delen.

 • Complexe vraagstukken met praktische antwoorden voor onderwijsjeugdhulp(arrangementen)
 • Delen van ervaringen in het land over onderwijsjeugdhulp
 • Inspiratie opdoen voor jouw gemeente!

Het spanningsveld tussen generieke inrichting en specialistische ondersteuning

Nico Dam, Bureau HHM

Meer informatie over de workshop “Het spanningsveld tussen generieke inrichting en specialistische ondersteuning” van Nico Dam volgt.

Workshopronde 2

Inkoop sociaal domein: met of zonder EMVI? That is the question!

Pieter Kuypers, AKD

De procedure voor sociale en andere specifieke diensten had dé oplossing moeten of kunnen zijn voor gemeenten om ‘snel en eenvoudig’ diensten in het kader van het sociaal domein in te kopen. Denk aan dagbesteding en begeleiding in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, maar ook jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet. De drempel bleek hoog om deze procedure toe te passen. Mogelijk niet alleen door een wettelijk obstakel, bepalingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet, maar ook door de grootschalige toepassing van de zogenoemde open house procedure. Een methode die veel wordt toegepast in het sociaal domein maar ook aanzienlijke nadelen heeft. De voormalig minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, wenste de toepassing van deze laatstgenoemde procedure te beperken. Eén van de manieren daarvoor is ‘Inkopen zonder EMVI’. Maar hoe koop je in zonder EMVI, maakt dit het leven van een inkoper makkelijker en leidt dat tot betere zorg en ondersteuning? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens deze workshop.

 • Wat is inkopen zonder EMVI?
 • Hoe koop je in zonder EMVI zonder een open house te zijn?
 • Bereik je altijd de beste resultaten met inkopen zonder EMVI?

De gesloten Jeugdzorg

Melle Wijma & Jason Bhugwandass, Transitiepartners

De gesloten jeugdzorg, ook wel JeugdzorgPlus genoemd, is de afgelopen periode veel onder de aandacht geweest. Zo werd in november jongstleden een motie over het stoppen met gesloten jeugdzorg kamerbreed aangenomen door de Tweede Kamer. Kort daarop volgde een campagne van Stichting Het Vergeten Kind, waarbij hetzelfde standpunt werd ingenomen. Uit onderzoek van de stichting kwam naar voren dat jongeren in de gesloten jeugdzorg veelal geen passende behandeling hebben gehad. De meesten verlieten de gesloten jeugdzorg beschadigder dan bij binnenkomst.

In deze workshop komen Melle Wijma en ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass met concrete adviezen. Er wordt ingegaan op:

 • Actualiteiten, doelgroep, de rol van gemeenten
 • Goede voorbeelden die laten zien hoe het ook kan
 • Concrete tips hoe gemeenten daar kunnen komen

Aanpak van eenzaamheid in de wijk: baat het niet dan schaadt het wel!

Ellen Geuzebroek, Bureau HHM & Jesse Hulsebosch, ZorgfocuZ

Langdurige eenzaamheid kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid en ervoor zorgen dat mensen niet meer meedoen in de samenleving. Eenzaamheid is complex en grijpt in op diverse levensgebieden. Oplossingen zijn niet hapklaar of one-size-fits-all. De aanpak tegen eenzaamheid vraagt om zorgvuldig om te gaan met benadering, woordkeuze, beleid, interventieaanbod en de evaluatie van de interventies. In de workshop delen Jesse Hulsebosch en Ellen Geuzebroek hun kennis en ervaring met welke factoren invloed hebben op eenzaamheid en het meetbaar maken van eenzaamheid.

 • Welke factoren zijn van invloed op eenzaamheid?
 • Hoe meet je eenzaamheid in jouw gemeente?
 • Uitwisselen van wijkgerichte interventies tegen eenzaamheid en inspiratie opdoen

Nader bekend te maken workshop

De 4e workshop van deze ronde wordt later bekend gemaakt.

PROGRAMMA

9.00 – 9.30

Inloop met koffie en thee

9.30 – 9.40

Interactieve opening door de dagvoorzitter

Anke Siegers, Organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar

9.40 – 10.20

De beweging naar de wijk: hoe verbinden we zorg en welzijn én betrekken we burgers?

Anke Siegers, Organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar

10.20 – 11.05

Normaal in de buurt: betere zorg door datagestuurde keuzes

 • Is te voorspellen welke huishoudens zorg of andere ondersteuning nodig hebben?
 • Datagestuurde populatiebekostiging: hoe betaal je op buurtniveau voor benodigde zorg en welzijn?
 • Reken je niet rijk: beter inzicht in kosten en opbrengsten door realistisch (te) rekenen met opbrengsten, wat kan je beïnvloeden en wat niet?
 • Bijsturen van beleid, uitvoering en bekostiging op basis van verbanden tussen (beleids)interventie en effect.

Floris Lazrak, Partner bij AEPB Onderzoek en Advies

11.05 – 11.20

Koffie- en theepauze

11.20 – 12.05

Opdrachtgeverschap, burgerschap en partnerschap, moeten we het aanbesteden voorbij?

 • Het Almeerse model voor de sociale basis: de kracht, lessen en stappen vooruit
 • Hoe inwoners en hun organisaties in te zetten in dit model?
 • Partnerschap versus aanbesteding: een (valse) tegenstelling?
 • Zijn de norm voor opdrachtgeverschap en inkopen zonder EMVI toereikend?
 • Wat we kunnen leren van andere sectoren in het maatschappelijk domein
 • Alternatieven voor marktwerking en aanbesteding

Gea Vermeulen*, Concerndirecteur Sociale Stad en Participatie, Gemeente Almere

*Lezing op persoonlijke titel

12.05 – 12.45

Toekomstdialoog o.l.v. de dagvoorzitter: hoe moeten we zorg en welzijn in de wijk vormgeven?

12.45 – 13.45

Netwerklunch

13.45 – 14.15

GGZ in de wijk

14.15 – 15.15

Workshopronde 1 (keuze uit 4 workshops)

15.15 – 15.30

Koffie- en theepauze

15.30 – 16.30

Workshopronde 2 (keuze uit 4 workshops)

16.30 – 16.45

Wrap up door de dagvoorzitter

16.45 – 

Netwerkborrel

 

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Spreker en dagvoorzitter

De beweging naar de wijk: hoe verbinden we zorg en welzijn én betrekken we burgers?

Anke Siegers

Organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar

Spreker

Opdrachtgeverschap, burgerschap en partnerschap: moeten we het aanbesteden voorbij?

Gea Vermeulen

Concerndirecteur Sociale Stad en Participatie, Gemeente Almere

Spreker

Normaal in de buurt: betere zorg door datagestuurde keuzes

Floris Lazrak

Partner, AEPB Onderzoek en Advies

Workshop

Echtscheidingsproblematiek en preventie voor gemeenten

Bastiaan Wallage

Advocaat, Van Benthem & Keulen

Workshop

Een sterke wijk: ruimte voor de gemeenschap

Kees-Jan van der Werfhorst

Partner, BMC

Workshop

Een sterke wijk: ruimte voor de gemeenschap

Henrike Klok

Managing Partner, BMC

Workshop

Het spanningsveld tussen generieke inrichting en specialistische ondersteuning

Nico Dam

Senior adviseur & Partner, Bureau HHM

Workshop

Inkoop sociaal domein: met of zonder EMVI? That is the question!

Pieter Kuypers

Advocaat & Partner, AKD

Workshop

De aanpak van eenzaamheid in de wijk: baat het niet, schaadt het wel!

Ellen Geuzebroek

Onderzoeker/adviseur, Bureau HHM

Workshop

De aanpak van eenzaamheid in de wijk: baat het niet, schaadt het wel!

Jesse Hulsebosch

Onderzoeker, ZorgfocuZ

Workshop

De gesloten Jeugdzorg

Melle Wijma

Directeur, Transitiepartners

Workshop

De gesloten Jeugdzorg

Jason Bhugwandass

Junior adviseur, Transitiepartners

Workshop

Jeugdhulp in het onderwijs: hoe organiseer je dat?

Karel Piethaan

Partner, Key Groep

Spreker

Toekomstdialoog

Hans Roskam

Directeur/Bestuurder, Stichting Welzijn Capelle

Workshops

Workshopronde 1

Een sterke wijk: ruimte voor de gemeenschap

Henrike Klok & Kees-Jan van de Werfhorst, BMC

De school waar je naartoe gaat, het huis waar je woont en de buitenruimte waarin je ontspant zijn allemaal van grote invloed op je leven: het maakt uit waar je bent geboren voor de kansen die je hebt. Kansengelijkheid is uitgegroeid tot een gevleugelde term, die omarmd is door beleidsmakers. Maar hoe zorgen gemeenten en hun partners echt voor gelijke kansen? Wil je de wijk versterken, dan is een gerichte, integrale en langjarige wijkaanpak noodzakelijk. Beleidsmakers uit het fysieke en sociale domein kunnen samen zorgen voor een gebouwde omgeving die aansluit bij de kracht en behoeftes van gemeenschappen.

 • Verbinden van meerjarenprogramma’s fysieke ruimte met de sociale agenda van de wijk
 • De rol van wijkregie in het netwerk rondom de wijkopgave
 • Het betrekken van bewoners bij formuleren en uitvoeren van de wijkopgave

Echtscheidingsproblematiek en preventie voor gemeenten

Bastiaan Wallage, Van Benthem & Keulen & Marleen Ton, Gemeente Hollands Kroon

In de Regio Noord-Holland-Noord is gestart met een pilot met als doel om de instroom van jeugdigen in het gedwongen kader terug te dringen. In dat kader zijn diverse preventieve voorzieningen ingericht onder de naam van het ‘scheidingsplein’. Tijdens deze workshop vertellen Bastiaan Wallage en Marleen Ton (beiden lid van het projectteam) over de mogelijkheden om preventieve hulpverlening in te zetten op grond van de Jeugdwet, de pilot van de Regio Noord-Holland-Noord en de eerste ervaringen (en resultaten).

 • Mogelijkheden voor gemeenten om preventieve hulpverlening in te zetten
 • Echtscheidingsproblematiek en hulpverlening in het gedwongen kader
 • Pilot regio Noord-Holland-Noord met als doel de instroom in het gedwongen kader terug te dringen

Jeugdhulp in het onderwijs: hoe organiseer je dat?

Karel Piethaan, Key Groep

Jeugdhulp en onderwijs. Iedere gemeente is er wel op een manier mee bezig. Complexe vraagstukken, zowel juridisch (hoe verhoudt Wet passend onderwijs zich tot de Jeugdwet?), financieel (hoe verdelen we de kosten tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten?) als organisatorisch (wat is een passende ‘governance’?). Maar bovenal inhoudelijk. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen passende, tijdige en kwalitatief goede ondersteuning op school ontvangen?

In de workshop nemen we je mee in de verschillende vraagstukken en verkennen we gezamenlijk passende oplossingen voor jouw gemeente. We delen best practices en er is gelegenheid om jouw ervaring (waar ben je trots op of waar loop je tegen aan?) te delen.

 • Complexe vraagstukken met praktische antwoorden voor onderwijsjeugdhulp(arrangementen)
 • Delen van ervaringen in het land over onderwijsjeugdhulp
 • Inspiratie opdoen voor jouw gemeente!

Het spanningsveld tussen generieke inrichting en specialistische ondersteuning

Nico Dam, Bureau HHM

Meer informatie over de workshop “Het spanningsveld tussen generieke inrichting en specialistische ondersteuning” van Nico Dam volgt.

Workshopronde 2

Inkoop sociaal domein: met of zonder EMVI? That is the question!

Pieter Kuypers, AKD

De procedure voor sociale en andere specifieke diensten had dé oplossing moeten of kunnen zijn voor gemeenten om ‘snel en eenvoudig’ diensten in het kader van het sociaal domein in te kopen. Denk aan dagbesteding en begeleiding in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, maar ook jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet. De drempel bleek hoog om deze procedure toe te passen. Mogelijk niet alleen door een wettelijk obstakel, bepalingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet, maar ook door de grootschalige toepassing van de zogenoemde open house procedure. Een methode die veel wordt toegepast in het sociaal domein maar ook aanzienlijke nadelen heeft. De voormalig minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, wenste de toepassing van deze laatstgenoemde procedure te beperken. Eén van de manieren daarvoor is ‘Inkopen zonder EMVI’. Maar hoe koop je in zonder EMVI, maakt dit het leven van een inkoper makkelijker en leidt dat tot betere zorg en ondersteuning? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens deze workshop.

 • Wat is inkopen zonder EMVI?
 • Hoe koop je in zonder EMVI zonder een open house te zijn?
 • Bereik je altijd de beste resultaten met inkopen zonder EMVI?

De gesloten Jeugdzorg

Melle Wijma & Jason Bhugwandass, Transitiepartners

De gesloten jeugdzorg, ook wel JeugdzorgPlus genoemd, is de afgelopen periode veel onder de aandacht geweest. Zo werd in november jongstleden een motie over het stoppen met gesloten jeugdzorg kamerbreed aangenomen door de Tweede Kamer. Kort daarop volgde een campagne van Stichting Het Vergeten Kind, waarbij hetzelfde standpunt werd ingenomen. Uit onderzoek van de stichting kwam naar voren dat jongeren in de gesloten jeugdzorg veelal geen passende behandeling hebben gehad. De meesten verlieten de gesloten jeugdzorg beschadigder dan bij binnenkomst.

In deze workshop komen Melle Wijma en ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass met concrete adviezen. Er wordt ingegaan op:

 • Actualiteiten, doelgroep, de rol van gemeenten
 • Goede voorbeelden die laten zien hoe het ook kan
 • Concrete tips hoe gemeenten daar kunnen komen

Aanpak van eenzaamheid in de wijk: baat het niet dan schaadt het wel!

Ellen Geuzebroek, Bureau HHM & Jesse Hulsebosch, ZorgfocuZ

Langdurige eenzaamheid kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid en ervoor zorgen dat mensen niet meer meedoen in de samenleving. Eenzaamheid is complex en grijpt in op diverse levensgebieden. Oplossingen zijn niet hapklaar of one-size-fits-all. De aanpak tegen eenzaamheid vraagt om zorgvuldig om te gaan met benadering, woordkeuze, beleid, interventieaanbod en de evaluatie van de interventies. In de workshop delen Jesse Hulsebosch en Ellen Geuzebroek hun kennis en ervaring met welke factoren invloed hebben op eenzaamheid en het meetbaar maken van eenzaamheid.

 • Welke factoren zijn van invloed op eenzaamheid?
 • Hoe meet je eenzaamheid in jouw gemeente?
 • Uitwisselen van wijkgerichte interventies tegen eenzaamheid en inspiratie opdoen

Nader bekend te maken workshop

De 4e workshop van deze ronde wordt later bekend gemaakt.

Zorg&Sociaalweb biedt de mogelijkheid om tijdens de Kennismarkt samen te werken om jouw bedrijf te profileren bij de doelgroep.

Heb je interesse in een samenwerking tijdens de Kennismarkt? Neem dan contact met:

Crescens Akkermans
Programmamanager Zorg&Sociaalweb
T: 06 – 107 190 78
E: crescens@berghauserpont.nl

Praktische informatie

 • Dinsdag 8 november 2022

 • 9:30 – 16.45, met inloop vanaf 9.00 uur

 • €295*,- excl. btw

 • Hotel Postillion| Bunnik

*Profiteer tot en met 31 augustus van maar liefst €100,- vroegboekkorting en betaal slechts €195,- (excl. btw) voor een ticket. Vul bij bestelling de kortingscode VROEGBOEK100 in om de korting toe te passen.

Wilt u meer informatie ontvangen over de Kennismarkt Zorg en welzijn in de wijk?

We staan u graag te woord. Via onderstaand contactformulier kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  CONTACTFORMULIER


  Crescens Akkermans

  Programmamanager

  06 – 107 190 78

  crescens@berghauserpont.nl