Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

De kennisportals van Berghauser Pont

De kennisportal PONT | Zorg & Sociaal dekt het sociaal domein en de zorg (care sector) in de volle breedte. Naast actuele informatievoorziening biedt PONT | Zorg & Sociaal duiding, juridische kaders en opleidingen waarmee wij u binnen één platform van alle vormen van informatie kunnen voorzien.

PONT | Zorg & Sociaal wil een bijdrage leveren aan de discussie rondom een inclusieve samenleving en positieve gezondheidszorg. Een gelijke verdeling van lasten, deelname van zo veel mogelijk mensen aan de arbeidsmarkt, ook die met een beperking, kwetsbare jongeren en een steeds ouder wordende bevolking vragen om een ingrijpende aanpassing van de manier waarop we leven en wonen. Almaar groeiende zorgkosten vragen om een aanpassing van ons zorgstelsel waarbij kwalen in een eerder stadium worden verholpen en meer gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën als blockchain, robotisering en machine learning.

Redactionele Ambitie

PONT | Zorg & Sociaal wil een bijdrage leveren aan de discussie rondom een inclusieve samenleving en positieve gezondheidszorg. De leidende principes voor de redactie zijn dat de kwaliteit altijd doorslaggevend is, dat we samenwerken met de beste experts uit het veld, zoveel mogelijk perspectieven laten zien en dat we zowel een platform zijn voor uitwisseling van kennis als inhoudelijke discussie.

PONT | Zorg & Sociaal richt zich op de volgende redactionele pijlers: maatschappelijke ondersteuning, jeugd, werk & inkomen, langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg, wijkverpleging en preventie.

Overzicht, inzicht, inspiratie en interactie

De ene keer wilt u snel op de hoogte zijn van wat er speelt, een andere keer wilt u meer de diepte in en weten hoe het echt zit. We streven ernaar de kennis zo toegankelijk mogelijk te brengen, afgestemd op uw specifieke informatiebehoefte. Of dat nu overzicht, inzicht, inspiratie of interactie is. Daarom is PONT | Zorg & Sociaal opgebouwd uit meerdere producten:

 • De nieuwsbrieven
  • Met de dagelijkse gratis nieuwsbrief PONT | Zorg & Sociaal Ochtendnieuws bent u altijd als eerste op de hoogte van wat er speelt in uw vakgebied.
  • De wekelijkse nieuwsbrief Headlines brengt het nieuws op hoofdlijnen en is met name gericht op bestuurders en managers.
 • De dossiers
  Voor relevante actuele onderwerpen ontwikkelen wij dossiers, waar alle informatie overzichtelijk is gerangschikt. Hier vindt u onder meer relevante achtergrondartikelen, beleidsstukken, publicaties en jurisprudentie over een bepaald thema. Op PONT | Zorg & Sociaal zijn wel 40 dossiers te vinden.
 • De Kennisbank
  Hier kunt u het archief met relevante jurisprudentie doorzoeken en boeken raadplegen.
 • Magazines
  PONT | Zorg & Sociaal brengt regelmatig digitale magazines uit waarin verschillende experts hun licht laten schijnen over een actueel topic.
 • Vraag & Antwoord
  Indien u een prangende vraag heeft, kunt u deze voorleggen aan een van onze experts.
 • LinkedIn groep
  Op onze LinkedIn-groep kunt u direct in contact komen met 1.800 vakgenoten.
 • Cursussen, opleidingen en evenementen
  Samen met de Berghauser Pont Academy biedt PONT | Zorg & Sociaal jaarlijks zo’n 300 opleidingen op het gebied van het sociaal domein, zorg en welzijn. Daarvan is het merendeel gecertificeerd bij verschillende beroepsorganisaties en registers.
 • Test Jezelf
  Test uw huidige kennis in de Test Jezelf quizzen. Een gratis tool waarmee u uw eigen kennis kunt testen en verder ontwikkelen.
 • Bookshop
  In de PONT | Zorg & Sociaal bookshop vindt u het meest complete overzicht van boeken over het sociaal domein en zorg.

Berghauser Pont Mediagroep

PONT | Zorg & Sociaal is onderdeel van de Berghauser Pont Mediagroep (BPM). BPM staat voor professionals met een hart voor de publieke zaak. Of het nu gaat om het ontwikkelen van je kennis en vaardigheden, het in contact komen met gelijkgestemden of een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke discussies.

De kennisportals vormen de spil van de Berghauser Pont Mediagroep. Dit is de centrale plek waar professionals kennis opdoen, vragen stellen en met elkaar in discussie treden. Iedere maand zijn ruim 150.000 professionals hier op zoek naar informatie, inspiratie en overzicht. Daarmee vormen we een belangrijke brug tussen kennis en praktijk.

Andere kennisportals van BPM:

PONT | Omgeving wil een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ideeën over een duurzame en leefbare samenleving. Nederland staat voor een grote woningbouwopgave, tot 2030 moeten er een miljoen woningen worden gebouwd. Tegelijkertijd raken steden steeds voller: meer bewoners, meer verkeer en meer toerisme. Maar is er ook in een aantal regio’s sprake van krimp en leegstand. Vaststaat dat onze leefomgeving de komende jaren verder zal transformeren als gevolg van het hergebruik van afval en andere materialen in een circulaire economie, en door verdergaande technologische ontwikkeling. Uiteindelijk is het doel een leefbare omgeving te creëren, zowel in de stad als daarbuiten, die rekening houdt met al haar inwoners.

PONT | Klimaat is op 1 januari 2021 gelanceerd. Met deze kennisportal ambiëren wij een bijdrage te leveren aan het streven naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Met de nog lange weg te gaan om niet alleen de broeikasgassen af te vangen en de uitstoot te verminderen, maar tevens om onze consumptiepatronen te veranderen en een circulaire samenleving en economie op gang te brengen, achten wij het hoog tijd dat er een plek kwam om alle informatie over deze belangrijke ontwikkelingen bij elkaar te zetten. Alle aspecten en sectoren die een rol spelen binnen deze transitie komen aan de orde; van klimaatverandering en duurzame energie tot mobiliteit, circulariteit, consumptie, industrie, gebouwde omgeving en landbouw.

PONT | Data & Privacy is de kennisportal over privacy en gegevensbeveiliging. Technologie heeft grote invloed op de manier waarop we leven en op onze leefomgeving. De digitalisering brengt allerlei mogelijkheden om dit efficiënter te organiseren, denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Maar hoe wordt in een data gedreven wereld omgegaan met onze persoonlijke en vertrouwelijke gegevens? Deze enorme hoeveelheden data vragen om nieuw beleid. Met wie worden deze gedeeld, en wat wordt hier vervolgens mee gedaan? Met de GDPR (general data protection regulation) is de eerste belangrijke stap gezet die de Europese burger het recht geeft dit inzichtelijk te krijgen, en controle uit te oefenen over zijn eigen data.