Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Anita Kraak

Anita Kraak werkt bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zij schrijft regelmatig over alledaagse ervaringen in de praktijk van professionals, beleidsmakers en bestuurders die het verschil maken. Doordat zij vanzelfsprekendheden durven te doorbreken die niet bijdragen aan een samenleving waarin allen gezien en gewaardeerd worden om hun unieke bijdrage, ongeacht afkomst, talenten of kwetsbaarheden.