Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Anke Siegers

Anke Siegers is organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar. Centraal thema in haar werk is Eigenaarschap door samensturing. Anke begeleidt gemeenten en organisaties in zorg en onderwijs in het komen tot gezamenlijk eigenaarschap rond kwesties. Hierin begeleidt ze samen met partners vanuit DatisHelder processen en geeft ze lezingen en trainingen. In 2016 verscheen haar boek ‘De nieuwe route. Transformatie in het sociaal domein. Samensturing met alle betrokkenen.’