Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Annet de Lange

Prof. dr Annet de Lange heeft ruim twintig jaar ervaring in het aansturen en begeleiden van complexe onderzoeks- en adviesopdrachten in relatie tot duurzame inzetbaarheid, (inclusief) werkgeverschap en arbeidsmarktvraagstukken zoals samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ze is naast haar rol als senior managing consultant bij Berenschot werkzaam als bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit en is als visiting professor verbonden aan verschillende buitenlandse universiteiten. Ook vervult ze diverse bestuurlijke functies. Zo is De Lange sinds 2011 voorzitter van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid en heeft ze verschillende rollen bekleed in raden van advies en toezicht. Ze fungeert als inhoudelijk sparringpartner op seniormanagementniveau op thema’s als de toekomst van werk en duurzame inzetbaarheid, inclusieve arbeidsmarkt en modern werkgeverschap, human capital management en arbeidsmarktinnovatie. Annet de Lange is een zeer ervaren en deskundige consultant, die klanten een uniek perspectief op hr- en arbeidsmarktvraagstukken kan geven. Met haar veelzijdige achtergrond in zowel de wetenschap als de nationale en internationale praktijk kan zij helpen ‘wicked problems’ te voorzien van innovatieve oplossingen. Annet de Lange heeft bewust voor Berenschot gekozen. Het bureau heeft een naam opgebouwd als een van de leidende adviseurs en onderzoekers (denk aan het jaarlijkse HR-Trendonderzoek) als het gaat om de arbeidsmarkt. “Bovendien benadert Berenschot verandervraagstukken vanuit systemisch en maatschappelijk verantwoord perspectief, dat sluit aan bij mijn visie.”