Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Anouk van den Broek

Als adviseur bij Berenschot zet Anouk van den Broek zich in voor een toekomstbestendige zorg. In het bijzonder legt zij zich toe op vraagstukken op het snijvlak van zorg en ICT. Door inzet op digitalisering kunnen zorgverleners beter ondersteund worden in hun werk en hebben patiënten meer mogelijkheden voor regie over hun eigen gezondheid en zorg. Haar kracht zit in een verbindende aanpak bij complexe vraagstukken, waarbij zij zorgt voor betrokkenheid van stakeholders en bevordering van de gezamenlijkheid. Met haar scherpe analyses en mensgerichte houding signaleert zij knelpunten en weerstanden en weet hier op in te spelen. Vanuit haar achtergrond als gezondheidswetenschapper en met haar ervaring bij het ministerie van VWS, kent zij de problematiek en de mogelijkheden rondom deze thema’s. Daarnaast is ze bekend met de uitdagingen op beleids- en systeemniveau.