Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Anton Revenboer

Anton is een zeer ervaren adviseur en begeleidt (inter)gemeentelijke sociale diensten, sociale werkvoorzieningsbedrijven en andere publieke organisaties bij het bepalen van hun strategische koers in een veranderende wereld. Daarbij maakt hij op inspirerende wijze de vertaling van strategie en beleid naar bedrijfsvoering en financieel management. Anton is in staat om vanuit zijn helicopterview gezamenlijk tot werkbare oplossingen te komen. Daarbij ondersteunt hij met raad en daad. Zo heeft Anton de interne projectleider van een fusietraject van sociale diensten ondersteunt bij de visievorming, het uitwerken van de business case en het besluitvormingstraject, vanuit het principe van co-creatie.