Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Christa Nieuwboer

Christa Nieuwboer (1964) is onderzoeker op het gebied van opvoedingsondersteuning. Specifieke aandachtsgebieden zijn sociale technologie, superdiversiteit en het kruisvlak tussen welzijn en volwasseneneducatie. Christa is lector Jeugd, gezin & samenleving bij Avans Hogeschool. Daarnaast werkt zij vanuit haar eigen bedrijf Apparent o.a. nauw samen met Vantrood Educational Services.Christa studeerde af aan de Universiteit van Leiden in de studierichting Godsdienstwetenschappen, met accenten op godsdienstpsychologie en literatuurwetenschap (1989). In de jaren ’90 werkte zij als jeugdwerkadviseur aan participatieve activiteiten en training in het vormingswerk. Nadat zij zelf moeder was geworden van een tweeling (2000) schreef zij een boek over relatievaardigheden tijdens de zwangerschap en de overgang naar het ouderschap. Bovendien droeg zij bij aan de methodiekontwikkeling van Themis/IDEAL, een groepsgerichte benadering voor participatie. Vanaf 2005 publiceerde zij over opvoedingsondersteuning en online hulpverlening. Haar promotie-onderzoek (Universiteit van Amsterdam, 2014) ging over empowermentgerichte online opvoedadvisering als vorm van preventie. Vanaf 2016 publiceert zij ook over participatie- en inburgeringstrajecten. In al haar werk combineert zij onderzoek en onderwijs, waardoor (hbo-)professionals kunnen profiteren van kennis over leerprocessen in opvoedingsondersteuning, sociale technologie, inburgering en integratie.