Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Corian Messing

Corian heeft zich met vele projecten en onderzoeken op het terrein van onderwijs en ondersteuning beziggehouden, onder meer met onderwijs-zorgarrangementen, schoolmaatschappelijk werk en Cluster 3 onderwijs. Zij is betrokken bij de overgang van rebound naar het OPDC nieuwe stijl. Momenteel werkt zij onder meer mee aan het NJI-programma participatie,aan een opdracht voor het Friesland College (School als Werkplaats),een advies voor een SWV passend onderwijs VO en aan het verbinden van de justitiele keten met het onderwijs