Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Duco Stuurman

Duco Stuurman geeft als stedelijk directeur leiding aan het sociale cluster van de gemeente Amsterdam. Binnen het cluster valt alle sociale dienstverlening, van publieke gezondheidszorg tot armoedevoorzieningen en van (top)sportbeleid tot jeugdhulpverlening. Het cluster bedient, al dan niet via partners in de stad, honderdduizenden Amsterdammers. Grote uitdagingen voor de gemeente zijn onder meer het faciliteren van de snelle groei van Amsterdam en het voorkomen van tweedeling. Binnen cluster Sociaal wordt momenteel ook gewerkt aan een grondige verbeterslag voor het sociale stelsel, om de dienstverlening aan de Amsterdammer te optimaliseren.