Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Ellen Boschker

Ellen Boschker werkt als onafhankelijk procesbegeleider in het sociaal domein. Zij werkt voor gemeenten en zorgorganisaties. Op dit moment houdt zij zich met name bezig met de ontwikkeling van de sociale wijkteams en de aansturing daarvan. Wat Ellen kenmerkt als procesbegeleider is dat zij de harde kant van organiseren – strategie, overeenkomsten, werkprocessen – bindt met de zachte kant, de mensen. Ellen is ervan overtuigd dat het antwoord op vraagstukken in de organisatie en haar mensen besloten ligt. Het is haar uitdaging, als onafhankelijk procesbegeleider, om die eruit te halen. Door haar enthousiasme, rust, openheid en betrokkenheid weet zij mensen te motiveren en geeft zij hen het vertrouwen dat het goed komt.