Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Floris Lazrak

Floris Lazrak is partner bij AEPB Onderzoek en advies. Zijn onderzoeken richten zich op de meerwaarde van beleid én uitvoering. Zijn ruimtelijk econometrisch onderzoek aan de VU richtte zich op de economische waardering van cultureel erfgoed. Zijn specialisme: hoe bepaal je de meerwaarde van moeilijk te waarderen zaken. Hij heeft zich toegelegd op big data, datagedreven sturing en voorspellen van beleidseffecten. Hij doet onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten. Centraal in al zijn onderzoek staat: de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en interventies. Floris doet veel onderzoek naar complexe samenwerking. Zoals tussen wijkteams en sociale diensten of tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeente. Hij is daarnaast betrokken bij Sociale bank check. Zijn missie: inzicht in wat werkt.