Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Gert Ranter

Gert Ranter is als senior adviseur verbonden aan BMC en werkt met name voor samenwerkende gemeenten op het gebied van de decentralisaties in het sociale domein. Het bij elkaar brengen van de opvattingen van de gemeenten (en aanbieders) en de uitvoering ter hand nemen, zijn daarbij belangrijke onderdelen. Hij heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet daarbij de belangen van gemeenten en zorgaanbieders te verbinden.