Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Hans Oosterkamp

Hans Oosterkamp is senior managing consultant en teamlead bij Berenschot met de gezondheidszorg als aandachtsgebied. De gezondheidszorg staat nooit stil. Voortdurend is het een zoeken naar balans tussen kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Partijen met uiteenlopende rollen en belangen houden elkaar daarin in evenwicht, maar vaak ontbreekt de balans. Zorg op de juiste plek is een mooie richting en heeft het nodig om over grenzen van wettelijke domeinen heen te werken. In dat speelveld voelt hij zich thuis als begeleider van ontwikkel- en discussieprocessen waar partijen het niet vanzelfsprekend met elkaar eens zijn, door die tegenstrijdige belangen. Dat leverde hem door de jaren heen een breed en diep netwerk op bij alle spelers in de zorg en in alle zorgdomeinen: zorgaanbieders, brancheorganisaties, ZBO’s en ministerie van VWS, zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars. In zijn werk als adviseur ondersteunt hij zorgorganisaties in hun strategische vraagstukken en voert hij veel landelijke projecten uit. Zijn kennis en netwerk reiken van de zorgpraktijk tot het terrein van landelijke beleidsontwikkeling. Zijn gevoel voor (politieke) verhoudingen is daarin goed ontwikkeld en hij schuwt niet om die verhoudingen bespreekbaar te maken.