Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Hans Versteeg

Hans Versteeg is sinds 2014 coördinerend beleidsmedewerker Informatiebeleid en Decentralisaties bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij is een expert op het gebied van privacy en gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein. Als voorzitter van de Werkgroep gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein heeft Versteeg bijgedragen aan de totstandkoming van het Handvat Gegevensuitwisseling zorg en veiligheid. Bij de invoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 was hij projectleider ‘Informatievoorziening en gegevensdeling’. Versteeg nam het initiatief voor de Verkenning Informatievoorziening Sociaal domein (VISD), een belangrijke impuls voor de realisatie van het UPP-programma en de Wams.