Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Harry Hens

Hoofdtaak is het managen van het programma ‘Vakmanschap’. Daarnaast nauw betrokken bij een aantal projecten die er op gericht zijn het ‘nieuwe professionele handelen’ - langs de lijnen van de Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl, transities en transformaties – handen en voeten te geven. Momenteel voer ik ook de coördinatie uit van het Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.Thema's:beroepsprofileringmaatschappelijk werk (netwerk, historie, verwetenschappelijking)professionaliseringsvragen (opleiding, deskundigheidsbevordering, beroepsidentiteit, autonomie).