Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1999 tot 2003 was hij directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Van 1996 tot 2002 bekleedde hij als hoogleraar de leerstoel Wetenschappelijke Grondslagen van het Opbouwwerk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Duyvendak studeerde sociologie aan Universiteit Groningen en in Frankrijk. Hij deed onder meer onderzoek naar nieuwe sociale bewegingen, de emancipatie van minderheidsgroepen en naar achterstandswijken. Hij publiceerde tal van artikelen en boeken, waaronder ‘Tussen verbeelding en macht. 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland’ (1992), ‘Waar blijft de politiek? Essays over paarse politiek, maatschappelijk middenveld en sociale cohesie’ (1997), ‘De planning van ontplooiing. Wetenschap, politiek en de maakbare samenleving’ (1999), ‘Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid’ (2004, redactie met Menno Hurenkamp), ‘Helpt de middenklasse? Op zoek naar het middenklasse-effect in gemengde wijken’, (2008, met Lex Veldboer, Radboud Engbersen and Matthijs Uyterlinde). Duyvendak houdt zich momenteel onder meer bezig met de ‘culturalisering van burgerschap’ en het ‘thuisgevoel’ van bewoners.