Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Jesse Roest

Jesse Roest is onderzoeker binnen het lectoraat Residentiële jeugdzorg, onderdeel van het Expertisecentrum jeugd van de Hogeschool Leiden. Vanuit het lectoraat wordt onderzoek gedaan naar het leef-, leer-, en werkklimaat binnen de residentiële jeugdzorg. Zijn onderzoeksinteresses zijn: therapeutische alliantie, motivatie-ontwikkeling, orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, kwantitatieve/kwalitatieve methoden en systematic reviews.