Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Juriaan Vrind

Juriaan Vrind heeft een interesse in maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein. Hij is goed ingeburgerd in de wondere wereld van de Wmo-2015, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz, GGZ en het gedwongen kader. De afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd op sturingsmogelijkheden en de aanpak van tekorten in het sociaal domein, maar ook op diverse andere vraagstukken levert hij resultaten: wachttijden Jeugdzorg, coronasteun, kwaliteit & toezicht, huisvesting aandachtsgroepen, Zorg & Veiligheid, suïcidepreventie, monitoring. Hij heef de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein opgericht en is een van de kwartiermakers van het Samenwerkingsplatform Sociaal Domein.