Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Kees-Jan van de Werfhorst

Kees-Jan werkt sinds 2011 bij BMC. Hij heeft een sterke affiniteit met onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief. Kees-Jan heeft opdrachten uitgevoerd voor verschillende overheden (nationaal en lokaal), rekenkamers, belangenorganisaties, vakbonden en zorg- en welzijnsinstellingen. Daarbij is hij projectleider, of werkt hij als onderzoeker binnen projectteams. Kees-Jan is voornamelijk actief binnen het Sociaal Domein. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van de benchmark Wmo en verschillende Wmo-klanttevredenheidsonderzoeken. Daarnaast heeft hij ervaring op het gebied van sportbeleid, maatschappelijke opvang, inburgering en integratie.