Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Lex Veldboer

Lex Veldboer is lector Stedelijk Sociaal Werk aan de Hogeschool van Amsterdam. Tevens is Veldboer penvoerder van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving en programmaleider van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Als lector gaat zijn aandacht uit naar sociaal werk in achterstandswijken in de stedelijke agglomeratie.