Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Lilian Linders

In 2001 startte Lilian Linders als docent/onderzoeker bij Fontys Hogeschool Sociale Studies (FHSS). Sindsdien bleef ze voornamelijk als onderzoeker binnen het sociale domein werkzaam. Haar onderzoek beweegt zich vooral op het terrein van informele zorg, sociale netwerken, eenzaamheid en sociaal isolement, vermaatschappelijking van de zorg, sociale steun en mantelzorg.Sinds september 2009 is zij als onderzoeker betrokken bij de Wmo werkplaats Noord-Brabant. Deze werkplaats levert kennis op over de verschillende spanningsvelden die zich voordoen in het samenspel van formele en informele zorg.In 2010 promoveerde Lilian op een onderzoek naar informele zorg in de buurt. De resultaten van het onderzoek geven handreikingen aan professionals die zich inspannen om informele zorg te stimuleren en te ondersteunen.Vanaf 2010 was ze betrokken bij het lectoraat van Sociale Studies in de rol van associate lector in combinatie met het voorzitterschap van de curriculumcommissie. Van juni 2011 t/m september 2012 was zij tevens Stuurgroeplid a.i. bij FHSS. In die hoedanigheid was zij lid van de directie en verantwoordelijk voor de curriculumontwikkeling, de transitie SPH, CMV en MWD naar één brede bachelor en de accreditatie van de brede bachelor. Tevens was Lilian voorzitter Raad van Advies en lid van de landelijke Sectorraad HSAO.Sinds november 2012 is zij projectleider Wmo Werkplaats Noord Brabant. In samenwerking met het werkveld startte ze vervolgens het bijzondere domein Beroepsinnovatie Jeugdzorg- en Welzijn in samenwerking met zeven partners op het terrein van jeugdzorg, jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg.Met ingang van 1 februari 2014 is zij lector Beroepsinnovatie Social Work bij FHSS waarin ze 2 domeinen aanstuurt: het domein Wmo-AWBZ waaronder de Wmo werkplaats valt en het domein beroepsinnovatie in jeugdzorg en – welzijn.Tevens is zij columniste bij het Sociale Vraagstukken. Daarnaast is zij lid van het Lectorenplatform Zorg en Welzijn.