Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Maartje de Jong

Maartje de Jong is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke vraagstukken en geschillen in de zorg. Maartje assisteert cliënten bijvoorbeeld bij herstructureringen, samenwerkingen, het opstellen van contracten en governancevraagstukken. Daarnaast adviseert zij onder meer over zorginkoop, contacten met NZa en IGJ en geschillen tussen medisch specialisten en ziekenhuizen. Vanuit haar gerichte expertise treedt Maartje vooral op voor zorgaanbieders.