Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Margo Trappenburg

Margo Trappenburg is hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor humanistiek. Zij schrijft over ontwikkelingen in de Nederlandse verzorgingsstaat, beroepsethiek, de verhouding tussen managers en professionals en over ethische kwesties in de gezondheidszorg (euthanasie, abortus, prenatale diagnostiek, verdelingsvraagstukken, patiëntenrechten).