Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Maria Jansen

Prof dr.ir. Maria Jansen is hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbeleid en programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg (samenwerking tussen de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, Universiteit Maastricht en GGD Zuid Limburg). Zij initieert maatschappelijk relevant onderzoek gericht op praktijkvernieuwingen om de publieke gezondheidszorg te verbeteren. Kernthema’s zijn sociaaleconomische gezondheidsverschillen, gelijke kansen en het zoeken naar gezondheidswinst buiten de gezondheidszorgsector. Zij begeleidt vele promovendi, is lid van diverse landelijke commissies en is (mede) auteur van diverse boeken, rapporten en artikelen in (inter)nationale tijdschriften op het brede terrein van volksgezondheid.