Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Mariëtta Buitenhuis

Mariëtta Buitenhuis is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in bestuursrecht. In het bijzonder richt Mariëtta zich op vraagstukken rondom de handhaving van de openbare orde en het omgevingsrecht. Ook adviseert en procedeert zij regelmatig op het gebied van planschade, nadeelcompensatie en overheidsaansprakelijkheid. Mariëtta treedt met name op als gemachtigde van de (lokale) overheid, maar staat ook regelmatig ondernemingen en particulieren bij. In de verhoudingen tussen overheid en bedrijven voelt zij zich goed thuis. Mariëtta helpt haar cliënten goed op weg dankzij haar gevoel voor politieke context en affiniteit met bestuurlijke verhoudingen. Mariëtta maakt deel uit van een expertgroep Omgevingswet die de woordvoerders in de Eerste en Tweede Kamer adviseert en waarin op lokaal niveau kennis gedeeld wordt. Verder schrijft Mariëtta regelmatig blogs, annotaties en publicaties over diverse onderwerpen binnen het bestuursrecht.