Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Marko Kramer

Marko Kramer is directeur bij Stipter, verantwoordelijk voor het neerzetten van de visie en het uitzetten van de strategie en het aansturen van de Stipter organisatie, waar hij zich richt het bieden van advies en ondersteuning op strategisch niveau voor wat betreft actuele thema’s op het gebied van dienstverlening aan gemeenten binnen het sociale domein. Met zijn expertise en ruime inhoudelijke ervaring binnen het sociaal domein en IT, speelt hij een sleutelrol in het optimaliseren van de dienstverlening en het bevorderen van strategisch partnership en efficiënte samenwerking tussen verschillende stakeholders.