Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Marris van de Luytgaarden

Marris heeft ruime ervaring in bestuurlijke functies in het sociale domein onder andere de geestelijke gezondheidszorg in Leuven, het Hoger beroepsonderwijs, bestuurder maatschappelijke opvang en de jeugdhulp. Na haar directeurschap van Bureau Jeugdzorg adviseerde zij gemeenten bij haar landingspogingen van de jeugdhulp in het sociale domein.Ze zoekt de scherpte in de interactie en brengt op een bevlogen manieren verrassende verbindingen tot stand omdat ze gelooft in de Kunst van eindeloos verbinden, vernieuwen, loslaten en als een diesel steeds weer doorgaan. Momenteel is Marris actief als technisch (dag)voorzitter voor expertmeetings en andere evenementen.