Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Michiel Blom

Michiel Blom is partner van de Significant Groep, waar Significant Public onderdeel van is. Hij is als adviseur en onderzoeker actief in het brede sociaal domein, in het bijzonder op de domeinen Wmo, werk en inkomen, en inburgering en integratie. Michiel werkt het liefst aan vraagstukken op het koppelvlak tussen Rijksoverheid en decentrale overheden.