Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Sander Tempel

Sander Tempel is gespecialiseerd in Gezondheidsrecht. Sander voorziet gemeenten (sociaal domein) zorgaanbieders, zorgprofessionals en koepelorganisaties van voorlichting, ondersteuning en advies in gezondheidsrechtelijke kwesties.Sander helpt onder meer bij problemen en vragen op het gebied van gezondheidsrecht in het sociaal domein (WMO 2015, Jeugdwet, Wlz, Zvw), governance in de zorg, aanbesteding in de zorg, samenwerkingsverbanden in de zorg, het beroepsgeheim, privacy en de AVG, patiëntenrechten (WGBO), financiering in de zorg, medische aansprakelijkheid, medisch wetenschappelijk onderzoek, maatschapsconflicten, tucht- en klachtzaken (Wet BIG) en geschillen tussen (medisch)specialisten en zorginstellingen.Binnen de zorgsector is Sander ook thuis in arbeidsrechtelijke vraagstukken in relatie tot (collectief) ontslag, reorganisaties en arbeidsrelaties.