Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

mr. Sharon Bogaarts

Sharon is in 2009 afgestudeerd in de richtingen privaatrecht en strafrecht, met als specialisatie het jeugd(straf)recht. Daarna is zij gaan werken bij de overheid, als juridisch medewerker Vastgoed. Tegelijkertijd heeft zij met een projectteam de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Holland Noord opgezet, waar zij tot en met 2013 jongeren en hun ouders heeft geadviseerd op het gebied van personen- en familierecht en jeugdrecht. Sinds 2011 werkt zij bij de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Hoorn en daar houdt zij zich voornamelijk bezig met het afhandelen van bezwaarschriften, het adviseren van management en bestuurders, met name op het gebied van het sociale domein, contractenrecht en onroerend goedrecht. In december 2014 heeft zij de specialisatieopleiding Algemeen bestuursrecht afgerond aan de Grotiusacademie, waardoor zij binnen de gemeente de specialist is op het gebied van het algemeen bestuurs(proces)recht. Naast de juridische advisering vertegenwoordigt zij de gemeente in (hoger)beroepsprocedures en is zij voorzitter van de ambtelijke bezwarencommissie sociaal domein. Als nevenfunctie is zij op dit moment commissielid bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.