Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Stans Goudsmit

Stans Goudsmit is sinds 1 maart 2018 de gemeentelijke kinderombudsman van Rotterdam. Van 2012 tot medio 2017 was zij lid van het College voor de Rechten van de Mens en maakte ze deel uit van het algemeen bestuur. Zij was onder meer actief op de thema’s discriminatiebestrijding en de rechten van mensen met een beperking. Zij is lid van de Raad van Toezicht van Defence for Children en daarnaast is ze buurtbemiddelaar in Utrecht.