Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Stijn van Cleef

Stijn van Cleef is senior juridisch beleidsadviseur bij de gemeente Nijmegen op het terrein van de Wmo 2015 en de Participatiewet. Als zelfstandige is hij actief als beleidsadviseur en docent op het terrein van sociale zekerheid, bestuursrecht en privacy, onder andere via verschillende commerciële opleiders. Daarnaast is hij voorzitter van twee bezwaarschriftencommissies.