Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb

0

Wouter Poels

Wouter is werkzaam als adviseur en teamlead binnen het sociaal domein bij Berenschot. Hij beschikt over een combinatie van sectorkennis en bedrijfskundige expertise. Door zijn onderzoekende houding weet hij complexe vraagstukken snel te doorgronden en adviseert hij vanuit een brede blik. Doordat Wouter in het verleden een commerciële rol heeft vervuld bij een zorgaanbieder, is hij goed in staat het sociaal domein vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Wouter heeft de afgelopen jaren een groot aantal gemeenten geadviseerd op het gebied van (proces)inrichting binnen het sociaal domein. Daarnaast heeft hij een groot aantal gemeenten ondersteund bij het ontwerpen, implementeren van besparingsmaatregelen.