Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

In gesprek met: Yvonne Bieshaar, partner Sociaal Domein bij BMC

Als kersverse partner bij BMC neemt Yvonne Bieshaar een behoorlijke dosis bestuurservaring mee. Ze was voor haar aantreden – 1 januari 2022 – onder meer directeur Sociaal Domein bij gemeente Eindhoven, en daarvoor was ze jarenlang bestuurder voor de Sociale Dienst Drechtsteden. Ook in Den Bosch is zij werkzaam geweest, als directeur Arbeidsmarkt en Sociale Zaken. Bij BMC wil Bieshaar de diepte in en daadwerkelijke uitvoeringskracht gaan realiseren. Zorg&Sociaalweb kijkt naar de mens achter de titels en ging met haar in gesprek over het aanpakken van het arbeidsmarktvraagstuk, ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de terugkeer naar eenvoud.

20 januari 2022

Waarom heeft u voor deze functie bij BMC gekozen?

Na twintig jaar leiding te hebben gegeven aan sociale diensten en het sociaal domein in grotere gemeenten wilde ik mij gaan verdiepen. Door meer te kijken naar de inhoud wil ik nu échte innovatieve uitvoeringskracht mogelijk gaan maken. BMC biedt die kans om dat waar te maken. En daarbij is het een ontzettend leuk bedrijf dat drijft op kennis, netwerk en passie voor de publieke zaak. Dat is precies hetgeen waar ik blij van word.

Waar komt uw interesse voor het sociaal domein vandaan?

In essentie is het een gevoel van rechtvaardigheid en verbazing. Waarom zou in een land met alle mogelijke voorzieningen de plek waar je geboren bent zo bepalend zijn voor jouw positie in de samenleving?

Ook blijft het mij intrigeren dat er van alles wordt bedacht en er vervolgens miljarden in worden geïnvesteerd binnen het sociaal domein, terwijl er in essentie weinig verandert aan de situatie. Veel van wat we doen in het sociaal domein is ingegeven door opvattingen, maar weinig is wetenschappelijk onderbouwd op effect en resultaat. Ik ben nog altijd op zoek naar de oplossing van deze puzzel: wat werkt écht, zodat we kunnen stoppen met wat niet werkt? We moeten denken vanuit de waarde die onze beslissingen realiseren voor individuele mensen en voor heel Nederland.

Wat is voor u de grootste uitdaging in uw nieuwe functie?

Zijn we als publieke en private partijen samen in staat het arbeidsmarktvraagstuk van de komende tien jaar aan te pakken? Niemand van ons kan dit alleen. Tal van zaken zijn hiervoor nodig: het leggen van de verbinding tussen partijen, het smeden van slimme coalities, het slechten van onze ego's en heilige huisjes, de data die we hebben goed inzetten, de uitvoering ervan vooropstellen en de dienstverlening excellent maken, en ga zo maar door. Daar wil ik graag met mijn collega's aan bijdragen. En dat is een stevige en prachtige uitdaging!

Wat is uw visie op de huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein?

Waar angst, wantrouwen en onzekerheid regeren, zul je protocollen, regelgeving en bureaucratie zien toenemen. En dat is, ondanks dat we dat niet willen, precies wat er nu plaatsvindt. We moeten terug naar eenvoud en doen wat werkt. We moeten eigenaarschap tonen en de bedoeling van het sociaal domein vooropstellen. Dan kunnen de burgers, die erop aangewezen zijn, het begrijpen en erop vertrouwen. En dan kunnen de medewerkers, die er werkzaam zijn, doen wat nodig is met op ieder front het zelfvertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen.

Als u niet in dit domein werkzaam was, welk beroep had u dan het liefst beoefend?

Ik zou dan graag voor Lonely Planet werken om verlaten gebieden te bezoeken en ze zo in beeld brengen, zodat reizigers zelf op ontdekkingsreis kunnen gaan.

Wie of wat inspireert u en waarom?

Mijn grootste inspiratiebron is het water, de rivieren die altijd in beweging zijn, of zoals Heraclitus dat noemt, "Phanta rei” – dat betekent ‘alles stroomt’. Dan bedoel ik mensen, boeken, gedichten, schilderijen, muziekstukken. Kortom alles wat schoonheid, verrassing, anders denken en een nieuwe blik op de werkelijkheid biedt. Oplossingen liggen altijd daar waar je ze niet zoekt.

Welk boek/welke film raadt u iedereen aan?

Wat een onmogelijke vraag! Ik zou zeggen teveel om op te noemen, maar ik vind dat iedereen Primo Levi’s Is dit een mens moet hebben gelezen.

Welke eigenschappen bewondert u het meest in anderen?

De mogelijkheid om te reflecteren op eigen gedrag en de rust te vinden om daarover na te denken.

In de rubriek In Beweging houden wij u op de hoogte van personele wisselingen en promoties binnen het sociaal domein, de zorg- en welzijnssector. Lijkt het u leuk om net als Yvonne Bieshaar mee te werken aan onze rubriek In gesprek met een beweger? Geef het door via info@sociaalweb.nl . Wij laten u graag aan het woord!

Artikel delen