Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Eindelijk: normenkader voor begeleiding binnen de Wmo 2015

Het komt in de praktijk geregeld voor dat de rechter concludeert dat een besluit voor begeleiding Wmo onvoldoende gemotiveerd is. Het stappenplan van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) is niet goed gevolgd, of de normering van het aantal uren is onduidelijk. Maar hoe bepaal je goed gemotiveerd of iemand recht heeft op vier, zes of bijvoorbeeld tien uur begeleiding per week? Gemeenten zijn naarstig op zoek naar een normeringskader dat toegangsmedewerkers kunnen gebruiken om de aard en omvang van de ondersteuning te bepalen. Het normenkader begeleiding is ontwikkeld door Factum Advies en bureau HHM en biedt uitkomst: een onderzoeksmethodiek én normeringskader voor het indiceren van begeleiding.

Factum wordt door gemeenten regelmatig gevraagd om onderzoek te doen bij ingewikkelde begeleidingsvraagstukken. “We hebben daarom samen met bureau HHM in overleg met deskundigen van gemeenten en zorgaanbieders het Normenkader Begeleiding ontwikkeld.“ aldus Rob de Rek, manager kennis en ontwikkeling bij Factum Advies.

Doel Normenkader begeleiding

Het normenkader begeleiding helpt toegangsmedewerkers van gemeenten om zorgvuldig onderzoek te doen en biedt een kader voor het bepalen van de toe te kennen omvang tijdseenheden begeleiding. Het normenkader begeleiding biedt kaders en richtlijnen. Dit helpt de professionele afweging van de toegangsmedewerker -nog meer- transparant, afgewogen en eenduidig te maken. In de indicatie wordt de aard, omvang en duur van de te bieden ondersteuning vastgelegd, in overeenstemming met het juridisch kader zoals bepaald door de CRvB.

Het Normenkader begeleiding in de praktijk

Diverse gemeenten zijn in de praktijk al aan de slag met het normenkader. Monique van Steen, kwaliteitsadviseur en vanuit de gemeente Breda betrokken bij de implementatie: “We wilden meer uniformiteit creëren in het onderzoek, zodat alle toegangsmedewerkers hetzelfde verstaan onder een leefgebied. En dat het ook voor de zorgaanbieder niet uitmaakt welke toegangsmedewerker is langs geweest, omdat dezelfde punten aan bod komen. Dit is de enige methodiek die we tegenkwamen in het land die niet door een gemeente zelf is ontwikkeld, maar die een gemeente kan gebruiken om een objectief en zorgvuldig onderzoek te doen én waarmee de intensiteit van de ondersteuning kan worden bepaald. Bovendien volgt deze methodiek het stappenplan van de CRvB.”

Normenkader begeleiding voor uw gemeente?

Factum Advies ondersteunt gemeenten bij de implementatie van het Normenkader begeleiding. Bij de ondersteuning wordt aandacht besteed aan kennisoverdracht van de methodiek en worden toegangsmedewerkers ondersteund bij het implementeren van het Normenkader in de praktijk. Ook wordt samen met gemeenten onderzocht hoe zorgaanbieders betrokken kunnen worden bij de implementatie. Bent u benieuwd wat Het Normenkader begeleiding voor uw gemeente kan betekenen? Neem contact op met Factum via 0318–552492 of stuur een mail naar info@factumadvies.nl.

Neem contact hierover op met:

Rob de Rek (Factum Advies) 

E-mail: derek@factumadvies.nl

Tel: 06 25 02 37 61

Marco Wolves (bureau HHM)

E-mail: m.wolves@hhm.nl

Tel: 06 53 49 84 42