Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Voorlopige handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg beschikbaar

Vanaf 1 juni 2020 is voor iedere cliënt invulling gegeven aan dagbesteding. Voor de gehandicaptenzorg betekent dit dat vanaf 1 juni de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties zoveel als mogelijk, stap voor stap weer wordt opgestart met de 1,5 meter afstand als uitgangspunt. Om zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg te ondersteunen om de dagbesteding op te starten, is de voorlopige handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg gemaakt.

VGN 27 mei 2020

De invulling van dagbesteding zal anders zijn

Duidelijk is dat – zolang de algemene coronamaatregelen in Nederland gelden – dit consequenties heeft voor de dagbesteding. De invulling van de dagbesteding zal dan ook anders zijn dan vóór de corona-periode. Als de locatie voor dagbesteding nog niet volledig open kan, dan wordt voor de cliënten die nog niet naar de vertrouwde dagbestedingslocatie kunnen een vorm van alternatieve dagbesteding geboden. Dit geldt voor cliënten die in instellingen wonen en voor cliënten die thuis of in een kleinschalig wooninitatief wonen. De afgelopen maanden is er een breed scala aan alternatief dagbestedingsaanbod ontwikkeld en ingezet. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding op een woonlocatie, online bijeenkomsten, digidagbesteding of ambulante hulp thuis. In samenspraak met de cliënt en/vertegenwoordiger wordt vastgesteld wat een geschikt alternatief zou kunnen zijn.

Voorlopige handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg

De term ‘voorlopig’ geeft aan dat de handreiking nog aangepast gaat worden. voor cliënten die niet zelfstandig kunnen reizen is de organisatie van veilig vervoer een cruciale randvoorwaarde om dagbesteding te kunnen organiseren. Op dit moment is er helaas nog geen duidelijkheid over de mogelijkheden van vervoer. Wij hopen in de loop van deze week de vervoersparagraaf wel in te kunnen vullen en daarmee de handreiking definitief te maken.

1 juni staat voor de deur

Omdat de overige tekst van de handreiking wel definitief is èn omdat de genoemde datum 'vanaf 1 juni' voor de deur staat, kiezen we er nu wel voor de handreiking beschikbaar te stellen. De handreiking geeft organisaties in de gehandicaptenzorg handvatten om de dagbesteding, in overleg met cliënten en hun netwerk, binnen de algemene maatregelen die nu gelden, vorm te geven. Specifiek geeft de handreiking dagbesteding handvatten voor het borgen van de algemene maatregelen op locaties, het omgaan met de norm van 1,5 meter afstand en het bieden van maatwerk.

Constructieve samenwerking

De handreiking dagbesteding is in constructief overleg en in korte tijd gemaakt door VGN in samenwerking met het platform dagbesteding van de VGN, Iederin, LFB, LSR, Kansplus, Per Saldo, NVAVG, NVO en de Federatie Landbouw & Zorg en de BVKZ. De paragraaf over vervoer die nog volgt wordt afgestemd met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Bekijk hier de Voorlopige handleiding Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.