Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

NZa mocht vergoeding ouderenrevalidatie verlagen

De voor 2021 vastgestelde maximumtarieven voor geriatrische revalidatiezorg zijn kostendekkend en het kostprijsonderzoek is rechtmatig uitgevoerd. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die de twee Rotterdamse zorgaanbieders Aafje Thuiszorg en Stichting Laurens aanspanden tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Rechtspraak.nl 26 april 2022

Samenvatting

Samenvatting

De NZa stelt die maximumtarieven vast op grond van de Zorgverzekeringswet. Zorgaanbieders mogen met de zorgverzekeraars geen hogere prijzen afspreken dan deze maximumtarieven, vaak zijn de prijzen zelfs lager.

Aafje Thuiszorg en Stichting Laurens waren het niet eens met de verlaging van de tarieven in 2021 met ruim 4% en legden de kwestie voor aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) met het argument dat de tarieven de kosten niet meer dekken. Het CBb is het daar niet mee eens, want de tarieven zijn gebaseerd op een kostprijsonderzoek dat voldoende inzichtelijk is en volgens de regels is uitgevoerd. De tarieven voldoen daarmee aan het vereiste van kostendekkendheid en in Rotterdam-Rijnmond zijn geen specifieke omstandigheden die (toch) reden zijn voor een hoger tarief. NZa mocht voor iedere aanbieder hetzelfde tarief hanteren.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Artikel delen