Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Signaleringen uit de rechtspraak over het sociaal domein: week 43

Een wekelijkse selectie van rechtspraak over de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Voor elk van deze wetten kiest advocate Emma van der Ploeg wekelijks één uitspraak omdat deze opvalt, een link heeft met de actualiteit of in juridisch opzicht interessant is.

31 oktober 2022

Participatiewet

Deze week signaleer ik deze uitspraak op het gebied van de Participatiewet. Bij mijn weten de eerste uitspraak van de Centrale Raad over de herziening en terugvordering van bijstand waarbij rekenschap wordt gegeven van de nieuwe lijn van de Afdeling inzake de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel. Het gaat wel nadrukkelijk om een geval waarin er geen sprake was van een schending van de inlichtingenplicht. Het college beschikte daarom over de discretionaire bevoegdheid om de bijstand te herzien en terug te vorderen, waardoor er ook meer ruimte was voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel. Dat maakt deze zaak anders dan - bijvoorbeeld - de boodschappenzaak die vorig jaar voor de nodige ophef zorgde.

Wmo 2015

Bij het besluit over de vraag of een Wmo maatwerkvoorziening verstrekt moet worden, mag geen rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden van iemand om de voorziening zelf te bekostigen. In deze uitspraak van de Centrale Raad wordt bevestigd dat, logischerwijs, ook bij een besluit tot intrekking van een toekenningsbesluit géén rekening gehouden mag worden met de financiële mogelijkheden van appellante om zelf de toegekende voorziening te bekostigen.  

Jeugdwet

Deze week zijn er geen Jeugdwet-uitspraken gepubliceerd op het gebied van het sociale zekerheidsrecht. Bij wijze van uitzondering signaleer ik daarom deze uitspraak die eigenlijk meer hoort binnen het domein van het familierecht. Deze uitspraak is niets nieuws, helaas. Het is namelijk de zoveelste uitspraak waarin de kinderrechter tot de conclusie komt dat een minderjarige niet thuishoort in de gesloten jeugdzorg maar toch de machtiging daarvoor verlengt omdat er geen andere passende plek voor haar is. Niet nieuw dus, maar het blijft het signaleren waard als een minderjarige in de gesloten jeugdzorg wordt geplaatst omdat zij anders op straat komt te staan of op een crisisplek belandt. 

Lees hier de eerdere signaleringen van Emma van der Ploeg.

Artikel delen