Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Signaleringen uit de rechtspraak over het sociaal domein: week 45

Een wekelijkse selectie van rechtspraak over de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Voor elk van deze wetten kiezen advocaten Emma van der Ploeg en Dennis van Tilborg wekelijks één uitspraak omdat deze opvalt, een link heeft met de actualiteit of in juridisch opzicht interessant is.

17 november 2022

Rechtbank Limburg, locatie Roermond

Participatiewet

Signaleerden wij twee weken terug de eerste uitspraak van de Centrale Raad waarbij rekenschap werd gegeven van de nieuwe lijn van de Afdeling over het evenredigheidsbeginsel bij de terugvordering van bijstand, deze week kunnen wij de tweede uitspraak signaleren. Deze uitspraak draaide om een terugvordering van een voorschot, wat een bevoegdheid met beleidsruimte (‘kan’-bepaling) van het college is. Dienaangaande moet steeds een belangenafweging verricht worden die in overeenstemming is met de nieuwe lijn van de Afdeling over het evenredigheidsbeginsel.

Wmo 2015

De gepubliceerde uitspraken op het gebied van de Wmo van deze week zijn naar onze mening tamelijk feitelijk. Bij wijze van uitzondering signaleren wij daarom deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die onze signaleringen nog niet gehaald had. De Centrale Raad fluit een voorzieningenrechter terug die had geoordeeld dat de adequaatheid van de opvang voor een persoon met onder meer verslavingsproblematiek aan de civiele rechter moet worden voorgelegd. De adequaatheid van de opvangvoorziening kan door de bestuursrechter worden beoordeeld. Volgens de Centrale Raad was er in dit geval geen sprake van een afdoende opvang in de vorm van noodopvang met andere verslaafden omdat de cliënt gelet op zijn specifieke problematiek en de benodigde behandeling behoefte had aan stabiele huisvesting.

Jeugdwet

Weinig Jeugdwet-uitspraken deze week, daarom signaleren wij deze uitspraak van de Rechtbank Limburg. In deze uitspraak wordt bevestigd dat een minderjarige van 16 of 17 jaar toestemming kan geven voor de verlening van jeugdhulp ten behoeve van zichzelf (art. 7.3.5. Jeugdwet). De ouders van de minderjarige hoeven daarvoor geen toestemming te verlenen. Het ontbreken van (in dit geval) de toestemming van moeder maakt het besluit waarbij jeugdhulp is toegekend aan de jeugdige dan ook niet onrechtmatig. 

Lees de eerdere signaleringen van Emma van der Ploeg en Dennis van Tilborg .

Artikel delen