Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb

0

Sociaal Medisch Advies voor een zorgvuldig besluit, investeren in de voorkant loont!

Gemeenten moeten een gedegen onderzoek doen naar aanleiding van een hulpvraag in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. Daarbij moet de juiste expertise worden ingezet. Maar niet altijd is de specifieke deskundigheid die voor een bepaalde complexe casus nodig is, voorhanden binnen de gemeente. Dan moet de gemeente een extern deskundig oordeel inzetten (ECLI:NL:CRVB:2018:819). Sociaal medische advisering is zo’n deskundigenoordeel. De adviseurs van Factum zijn gespecialiseerd in het sociaal domein (o.a. de Wmo en de Jeugdwet) en kunnen worden ingezet als een onafhankelijk specifiek oordeel nodig is.

 

Investeren in een goed advies loont

Gemeenten moeten de aard van de problematiek boven water krijgen om een juiste interventie in te kunnen zetten. “We zien vaak dat gemeenten met de beste bedoelingen gaan puzzelen, terwijl ze niet alle puzzelstukjes hebben”, aldus Rob de Rek, adviseur SMA bij Factum. Dan krijg je geen goed beeld en is het lastig om iets van de situatie te vinden. Dat komt ook vaak terug in de jurisprudentie: het probleem is onvoldoende helder in kaart gebracht. Een bepaalde stap uit het stappenplan van de CRvB is genomen, maar had nooit genomen mogen worden, want een eerdere stap, inzicht in de problematiek, was onzorgvuldig uitgevoerd.

Rob de Rek noemt als voorbeeld een situatie waarbij een gemeente voor tientallen duizenden euro’s een woningaanpassing had gedaan die uiteindelijk op de lange termijn geen passende oplossing bleek te zijn voor het probleem. Bij woningaanpassingen is het van belang dat er wordt geïnvesteerd in het opstellen van een zo concreet mogelijk programma van eisen. Op die manier wordt de problematiek inzichtelijk en kan worden aangegeven wat er naar aard en omvang nodig is. Wat De Rek vaak ziet is dat er voorzieningen zijn verstrekt, zonder dat er integraal is gekeken. Daar is de inwoner niet mee geholpen. In complexe zaken kun je beter aan de voorkant investeren in een goed sociaal medisch advies, zodat je aan de achterkant geld bespaart.

 

Wanneer Sociaal Medisch Advies inzetten?

Er zijn diverse momenten waarop een gemeente SMA kan inzetten:

  • Direct bij aanvang omdat de gemeente bijvoorbeeld vindt dat zij niet over de juiste expertise beschikt om het onderzoek te doen; of omdat degene die de aanvraag doet zelf werkzaam is binnen de gemeente op het terrein van Wmo/Jeugd (dan is het niet verstandig dat collega’s het onderzoek doen).
  • Gedurende het onderzoek blijkt de casus te ingewikkeld en krijgt de gemeente de problematiek niet helder.
  • Op verzoek van de bezwaarcommissie die oordeelt dat een nieuw onderzoek noodzakelijk is.
  • Op verzoek van de rechter bij nieuwe feiten of omdat het stappenplan van de CRvB niet goed is doorlopen.

 

 Waarom SMA bij Factum?

Om complexe problematiek inzichtelijk te krijgen doet Factum onderzoek naar aard en oorzaak van de problematiek op grond van het ICD/ICF model. Vervolgens wordt gekeken op welke leefgebieden de inwoner problemen ervaart en wat er naar aard en omvang nodig is om het probleem het hoofd te bieden. Nadat eigen kracht, sociaal netwerk en voorliggende voorzieningen zijn afgewogen wordt onderzoek gedaan naar de goedkoopst mogelijke adequate oplossing. Hierbij zijn de verordening van de betreffende gemeente en actuele jurisprudentie leidend.

Factum werkt samen met de artsen van Ausems en Kerkvliet die alle terreinen van de Wmo en de Jeugdwet beheersen. Wanneer het gaat om complexe woningaanpassingen werken de ergotherapeuten van Factum samen met de bouwkundigen van Factum.

De Rek geeft aan dat het van belang is dat een gemeente de juiste vraag stelt aan de sociaal medisch adviseur. Als er geen goede vraag wordt gesteld, dan krijgt de gemeente ook geen goed antwoord. Daar gaat het in de praktijk vaak nog mis. Factum traint gemeenten hierin en helpt om de juiste vraag te stellen aan de artsen en ergotherapeuten.

 

Vertrouwen als grondhouding

De inwoner heeft recht op een goed gesprek. Bij het onderzoek besteedt Factum veel aandacht aan het winnen van het vertrouwen van de inwoner. Het zijn nogal persoonlijke gesprekken die worden gevoerd. De inwoner moet de openheid voelen om het hele verhaal te vertellen.

Dit vraagt om een grondhouding waarin vertrouwen belangrijk is en duidelijke kaders houvast bieden bij het vinden van een oplossing.

Steeds meer gemeenten weten inmiddels de weg te vinden naar Factum voor sociaal medisch advies. Vaak gaat het om complexe vragen. Bijvoorbeeld situaties waarbij de woning voor het kind is aangepast en ouders vervolgens gaan scheiden. Moeder blijft wonen in het huis en vader gaat verhuizen. Moet ook de woning van de vader dan worden aangepast? Wat is er nodig zodat het kind op de afgesproken dagen bij de vader thuis kan zijn? En wat is er op grond van wet- en regelgeving mogelijk? Dat zijn complexe zaken.

 

Over Factum

Vanuit een onafhankelijke positie ondersteunt Factum gemeenten bij vraagstukken en complexe casuïstiek op het gebied van de Wmo en Jeugdwet. Vragen kunnen gaan over inkoop, beleid, uitvoer of bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Factum biedt diverse diensten, zoals het overnemen van caseload, herindicatieprojecten, SMA, detachering en inkoop en contractmanagement. Vanwege de jarenlange ervaring met complexe zaken zit er veel kennis en expertise bij Factum.

Wilt u weten wat Factum voor uw gemeente kan betekenen? Neem contact op met Factum via 0318 – 55 24 92 of info@factumadvies.nl.

Factum advies