Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Het gebruik van informatiestandaarden van het programma I-Sociaal Domein kunnen met deze nieuwe wet verplicht worden gesteld. In dat programma werken gemeenten en zorgaanbieders samen aan het verminderen van de regeldruk door de contracten en de financiële verantwoording te standaardiseren. Een zorginstelling die voor meerdere gemeenten werkt, hoeft hierdoor nog maar met één verantwoordingsformat te werken. Het wetsvoorstel regelt verder dat de minister van VWS gemeenten kan verplichten om samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Samenwerking gemeenten en zorgaanbieders

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein faciliteert en ondersteunt bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Onder andere door het vereenvoudigen van het proces van inkoop en aanbesteden tot verantwoording en het terugdringen van de administratieve lasten waardoor gemeenten en zorgaanbieders meer tijd en geld kunnen besteden aan de daadwerkelijke zorg en ondersteuning. Ook draagt het Ketenbureau i-Sociaal Domein bij aan het bevorderen van het strategisch partnerschap tussen gemeenten en zorgaanbieders. 

Samenwerkingspartners en doel Ketenbureau i-Sociaal Domein

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is de plek waar gemeenten en zorgaanbieders samenwerken aan een krachtige en toekomstbestendige uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. De stuurgroep bestaat uit: ministerie van VWS, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Valente, ActiZ en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De Project- of uitvoeringspartner(s) zijn: Inlichtingenbureau, VECOZO (Veilige communicatie in de zorg), Zorginstituut Nederland, gemeenten, zorgaanbieders, softwareleveranciers, ketenpartners.

Naar verwachting komen de contractstandaarden in de tweede helft van 2022 beschikbaar.