Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Een goede dienstverlening binnen het sociaal domein kan alleen als er geen misbruik wordt gemaakt. Hoe misbruik zich manifesteert verschilt per domein. Binnen de bijstand gaat het vaak om onterecht verstrekte bijstand, omdat de gemeente niet alle benodigde informatie had om het recht op of de hoogte van de bijstand correct vast te stellen. Bij de Wmo 2015 en de jeugdhulpverlening spelen heel andere problemen. Cliënten krijgen begeleiding toegekend, maar de aanbieder levert absoluut niet wat hij zou moeten leveren. Of de jeugdige wordt overbehandeld. Eigenlijk is hij na drie gesprekken klaar bij zijn behandelaar, maar die besluit er nog twee gesprekken aan toe te voegen. In veel gevallen gaat het om onbewuste overtreding van de regels. Om te voorkomen dat het geld naar de verkeerde aanbieder of behandeling gaat, is het noodzakelijk om de rechtmatigheid goed in het oog te houden (vaak door middel van preventie).

KENNISPARTNER

Mr. Bastiaan Wallage