Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

De afgelopen jaren hebben gemeenten door onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet meer verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, arbeid en inkomen en schuldhulpverlening.

KENNISPARTNER

Katrien de Vaan