Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Hulp en ondersteuning moet van goede kwaliteit zijn. Gemeenten hebben veel vrijheid om zelf kwaliteitseisen te stellen aan jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Wel gelden er een aantal uniforme kwaliteitseisen voor alle vormen van hulp. Sociaalweb bundelde voor u de belangrijkste publicaties in een handig dossier.